Hệ Thống Phân Phối

 • CHỢ BẾN THÀNH: SỐ SẠP: 867-875-877-915-917-919
 • CHỢ AN ĐÔNG: SỐ SẠP: D66-67 ( TẦNG HẦM )
 • CHỢ VƯỜN CHUỐI: ĐƯỜNG SỐ 2

Thời Gian Mở Cửa

 • CHỢ BẾN THÀNH: 7:00 - 18:00
 • CHỢ AN ĐÔNG: 7:00 - 18:00
 • CHỢ VƯỜN CHUỐI: 7:00 - 12:00
 • CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA VỊ: 8:00 - 18:00

Thông Tin Liên Hệ

 • CHỢ BẾN THÀNH:
  0933718141 - Anh Tuấn
  0913735729 - Anh Hải
  0903009917 - Anh Lâm
  0908007114 - Anh Sơn
 • CHỢ AN ĐÔNG:
  0903313594 - Cô Nguyệt
 • CHỢ VƯỜN CHUỐI:
  0903313597 - Chú Hạnh
 • CƠ SỞ SẢN XUẤT GIA VỊ:
  02838392304

EMAIL: CARIANHHAI@GMAIL.COM